fbpx skip to Main Content
multiservice erhverv

Lad os sammen
finde potentialet …

Multiservice –
synergier i servicen

Multiservice, eller Facility Service som det ofte kaldes, er i bund og grund en bred palette af serviceområder, som i mange tilfælde, kan bondles sammen, for derved at opnå en optimal drift i en samlet løsning.

Alt udarbejdes efter jeres behov
En løsning med multiservice fra Rengøringsselskabet Rent behøver ikke at være en umulig proces eller en omkostningstung løsning med vidtforgrenede serviceområder. Vi udarbejder setuppet ud fra jeres konkrete behov og ønsker og gennemgår alle de muligheder og fordele der vil være inden vi går i gang med analysearbejdet.

En løsning kan bestå af rigtig mange forskellige områder som næsten ingen grænser har. I bestemmer og vi løser opgaven efterfølgende.

Optimeringspotentialet er stort, og med den rigtige kortlægning, analyse og optimering kan man typisk opnå en større besparelse af de nuværende omkostninger samtidig med, at kvaliteten øges.

Serviceområder
Ejendomsdrift, Teknisk vedligehold, rengøring, intern service, reception, anretning af mad i jeres kantine, udenoms arealer, pedel/viceværtsopgaver, affaldshåndtering eller måske servicering af kaffeautomater.

Det kan også være, at I bruger mange piccoliner som faktisk kræver en del planlægning uddannelse samt oplæring – eller I har brug for god viden omkring ‘Nudging’ – et område som helt kan ændre adfærd hos jeres medarbejdere. Det er mange gange de små ting der gør at det bliver lidt skønnere at gå på arbejde.

Lad os lave et service-tjek hos jer og lad os sammen finde potentialet. Det vil sige en kortlægning, strukturering og dokumentation af nuværende omkostninger, frekvenser, kvalitets- og serviceniveau m.v. for derefter at få en afklaring af potentielle synergier.

Back To Top