EN MODERNE SERVICEVIRKSOMHED
VÆRDIER

"Kun glade medarbejdere har
overskud til at glæde andre"

FORSKELLIGHED
Rengøringsselskabet RENT er en arbejdsplads, der lægger vægt på, at forskellighed er en styrke. Derfor beskæftiger Rengøringsselskabet RENT medarbejdere med forskellig kulturel baggrund og forstår at udnytte de ressourcer, det giver at være forskellige.

I Rengøringsselskabet RENT arbejder vi bevidst og målrettet med integration af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. De mennesker vi har ansat er - uanset etnisk oprindelse - hårdtarbejdende og loyale, og vi vil ikke undvære nogen af dem.

NYTÆNKNING
Vi arbejder på at skabe nye og bedre rengøringsløsninger og services for kunderne og derfor også skabe et godt indeklima for brugere og medarbejdere.

FLEKSIBILITET
Vi lægger stor vægt på fleksible løsninger for kunder og medarbejdere.

TROVÆRDIGHED
Vi lægger ligeledes stor vægt på at være ansvarlig overfor vores kunder og medarbejdere.

Rengøringsselskabet RENT er en ansvarlig og troværdig samarbejdspartner, som kan bidrage med en service, hvor der tages hensyn til miljø og arbejdsmiljø i forhold til både kunder og medarbejdere.